Standardavvikelse
Standardavvikelse
Halsband (Kajsa Lindberg) och kolteckning (Annika Bergström).
Tillfällig adressändring
Tillfällig adressändring
Kolteckning (Annika Bergström) och podium av trärester (Kajsa Lindberg)
Förmedlare
Förmedlare
Textil och fliseline (Kajsa Lindberg) och Kolteckning (Annika Bergström)
Förmedlare
Förmedlare
Överklaganden m.m, m.m.
Överklaganden m.m, m.m.
Bord med små arbeten
Ingen kommentar
Ingen kommentar
Kolteckning (Annika Bergström) och bokstäver av potatis (Kajsa Lindberg)
Oöverlagd konfrontation
Oöverlagd konfrontation
Kolteckning (Annika Bergström) och Wettexrankor (Kajsa lindberg)
Överklaganden m.m, m.m.
Överklaganden m.m, m.m.
Bord med små arbeten

GEMENSAM VÅRDNAD / JOINT CUSTODY

Annika Bergström & Kajsa Lindberg

gna project Gallery | Stockholm Craft Week | 1 - 4 oct 2020 

ISOLERING | KOMMUNIKATION

Group exhibition

Färgfabriken | 2 - 14 juni 2020

FALNAR OCH FYLLER

Annika Bergström & Kajsa Lindberg

wip:konsthall | 27 sept - 3 okt 2019

EMBERS

Centrifug, Konsthall C | 16 - 25 aug 2019